Văn khấn bàn thờ gia tiên đầy đủ, chi tiết nhất

MỤC LỤC [Hiện]

(Văn khấn bàn thờ gia tiên) - Thờ cúng gia tiên là nét đẹp văn hóa truyền thống bao đời của người Việt Nam. Và để việc thờ cúng trang trọng ý nghĩa thì Nhang sạch An An sẽ hướng dẫn bạn Văn khấn bàn thờ gia tiên đầy đủ để bạn thể hiện lòng thành, được gia tiên chứng giám ước nguyện. 

Ý nghĩa văn khấn bàn thờ gia tiên 

Thờ cúng tổ tiên là phong tục xa xưa để tưởng nhớ những người đã mất. Ngày này được tính theo lịch Âm. Đây là cách để con cháu bày tỏ lòng thành kính, nhớ ơn đến người đã khuất. 

Ngoài ra, khi đọc văn cúng gia tiên cũng là lúc gửi mong muốn được tiên tổ phù hộ độ trì cho gia đình yên ấm, bình an, làm ăn phát đạt. 

Cần thành tâm khi đọc văn khấn bàn thờ gia tiên

Văn khấn gia tiên thường được dùng vào các ngày: 

 • Thờ cúng tổ tiên hàng ngày, hàng tháng; 

 • Ngày rằm, mồng một; 

 • Lễ tết;

 • Ngày giỗ

 • Văn cúng gia tiên trong các dịp trọng đại: Cưới hỏi, làm nhà,... 

Cách khấn bàn thờ gia tiên chuẩn 

Lễ cúng gia tiên dù trong dịp nào cũng cần được chuẩn bị đủ đầy, nhà cửa quét dọn sạch sẽ, lau dọn bàn thờ. Đặc biệt, chuẩn bị mẫu văn khấn bàn thờ gia tiên để bạn khấn một cách chuẩn nhất. 

Khi khấn, bạn nói thầm những thông tin quan trọng: thời gian, nơi ở, mục đích, người được cúng, tên gia chủ và các thành viên,... .

Văn khấn gia tiên ngày mồng một/ngày rằm 

Dưới đây là bài văn khấn bàn thờ gia tiên mồng một, ngày rằm (văn khấn nôm) bạn có thể áp dụng: 

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh. Lưu ý nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ

Chúng con tên là: ...

Sống tại: .. Xã, ... Huyện, ... tỉnh...

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng... năm Kỷ Hợi 2019, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ......, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lại hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận,

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! 

Văn khấn gia tiên ngày giỗ 

Bài văn cúng gia tiên ngày giỗ hàng năm: 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần;

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân; 

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này; 

- Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ! 

Tín chủ con là:.................................................................. Tuổi............................................................

Ngụ tại:...................................................................................

Hôm nay là ngày ………tháng ………năm………………………(Âm lịch)

Chính ngày giỗ của..................................................................................

Thiết nghĩ vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tắc thành.

Tâm thành kính mời……………………………………………

Mất ngày ……………..tháng………………….năm……………………………

Mộ phần táng tại…………………………………………………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương hồn gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thần Linh, Thổ địa, Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn gia tiên ngày thường

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương và đọc văn khấn gia tiên hàng ngày. Vì họ mong muốn mỗi nén nhang thơm thắp lên sẽ bày tỏ tấm lòng thành với bậc tiền nhân. Và chăm sóc chốn thờ tự hàng ngày ấm áp, linh thiêng. 

Dưới đây là bài văn khấn gia tiên hàng ngày bạn có thể tham khảo: 

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần 

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần. 

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này

Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại 

Hôm nay là ngày…….tháng……năm…….

Tín chủ con là:…………………

Ngụ tại:…………………………………….cùng toàn gia quyến

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời: 

 • Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này;

 • Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ 

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật 

Phù trì tín chủ chúng con: 

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an

Tám tiết vinh khang thịnh vượng 

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang 

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm 

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Cẩn cáo! 

Lưu ý khi đọc văn khấn bàn thờ gia tiên 

Thờ cúng gia tiên là việc quan trọng nên cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Bạn cần lưu ý quan trọng khi đọc văn khấn gia tiên sau: 

Cần thành tâm khi đọc văn khấn bàn thờ gia tiên

 • Với dịp giỗ trọng thì cần phải cúng cáo giỗ. Hay còn gọi là ngày tiên thường. Vào dịp này cần cúng Công Thần Thổ Địa trước, cúng Gia Tiên sau. Đặc biệt, ngoài khấn mời người được giỗ thì cần khấn mời gia tiên nội ngoại về dự. Trong ngày cúng giỗ chính, mời người được giỗ trước, sau đến vong linh họ nội ngoại từ bậc cao trở xuống, rồi thỉnh gia thần cùng dự tiệc giỗ. 

 • Vào rằm mồng một, khi dâng lễ thắp hương cần đọc văn khấn mời gia tiên về hưởng lộc. Tránh việc chỉ thắp rồi để đó mà không lời mời nào. 

 • Tùy theo phong tục vùng miền, tập tục gia chủ nếu không có văn khấn bàn thờ gia tiên chuẩn như sư thầy thì có thể cúng nôm. Miễn lời nói thành tâm thì mọi ước nguyện sẽ được bề trên chứng giám. 

 • Quan trọng khi cúng bái gia tiên là phải chuẩn bị lễ vật sạch như nhang hương sạch, hoa quả sạch sẽ, tránh mua phải các đồ không “sạch”. 

Bạn hãy lưu văn khấn bàn thờ gia tiên mà Nhang sạch An An vừa chia sẻ. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn trong việc cúng bái và mang lại may mắn tốt lành cho gia đình bạn. Bạn có thể tham khảo các sản phẩm Nhang sạch An An để có được lễ vật thành tâm, gửi trao trọn vẹn tấm lòng thành.