Văn khấn cúng rằm tháng Chạp chuẩn nhất

MỤC LỤC [Hiện]

(Văn khấn cúng rằm) - Các bài văn khấn cúng rằm tháng Chạp sẽ giúp bạn hoàn thành nghi lễ truyền thống đối với tổ tiên trong ngày rằm cuối cùng của năm Quý Mão.

Cúng rằm tháng Chạp 2023 vào ngày nào?

Tháng 12 Âm lịch hay Tháng Chạp là khoảng thời gian quan trọng và có rất nhiều ý nghĩa đối với người Việt Nam. Cúng rằm tháng Chạp sẽ được thực hiện long trọng hơn các ngày rằm bình thường. 

Năm 2023 âm lịch, rằm tháng Chạp rơi vào thứ 5, ngày 25/1/2024 dương lịch.

Văn cúng Rằm tháng Chạp chuẩn 

Hai bài văn khấn cúng rằm Tháng Chạp truyền thống dưới đây được gia chủ lựa chọn. Bạn có thể tham khảo để áp dụng trong lễ cúng Rằm tháng Chạp sắp tới nhé! 

Văn khấn rằm tháng Chạp cúng thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần kèm lạy 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, gặp tiết rằm tháng Chạp, tín chủ con thành tâm sắm lễ hương hoa, trà quả, kim ngân, thắp nén hương thơm, dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con được cả nhà yên vui, công việc thuận lợi, tài lộc tăng tiến, tâm đạo được sáng suốt, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ trước án, cúi xin được các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần kèm lạy 3 lạy).

Văn khấn rằm tháng Chạp cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần kèm lạy 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị jương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là…

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm, gặp tiết rằm tháng Chạp. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời các ngài: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội, ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời chư vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho chúng con gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần kèm lạy 3 lạy).

Văn khấn rằm tháng Chạp nói riêng và văn khấn cúng lễ nói chung là cơ hội để chúng ta tập trung suy ngẫm về tình thân, tình người, và ý nghĩa của cuộc sống. Qua từng lời cầu nguyện và hành động, chúng ta truyền tải sự tri ân, lòng biết ơn đối với công ơn của tổ tiên và ông bà, đồng thời gửi đi những ước nguyện có được bình yên và hạnh phúc.