Nhang sạch An An tham gia đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP 2023

MỤC LỤC [Hiện]

Ngày 10/1, Hội đồng đánh giá, phân loại sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP" huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2023.
 

Nhang sạch An An đã chuẩn bị đầy đủ đủ sản phẩm, mẫu sản phẩm, hồ sơ tài liệu liên quan đến sản phẩm và thuyết trình về sản phẩm với Hội đồng thẩm định. Nhang sạch An An với công thức truyền thống và nguyền thảo mộc bản địa được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bảo đảm điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm xuất phát từ nhu cầu đời sống, nguyên vật liệu đều từ sản phẩm nông nghiệp do người dân làm ra và sẵn có tại địa phương; đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa người Việt.

Giới thiệu sản phẩm tại buổi thẩm định, đánh giá


Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định, các thành viên hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuyển hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho sản phẩm.

Thuyết trình trực tiếp với Hội đồng thẩm định, phân hạng OCOP
 

Sau hội nghị đánh giá này, Nhang sạch An An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được chẩm điểm, hoàn chỉnh một số nội dung Hội đồng yêu cầu để hướng tới tạo ra sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp. Đây sẽ là tiền đề để Nhang sạch An An được tăng cường, giới thiệu quảng bá trên thị trường cũng như nhiều cơ hội tiếp cận với các Hội chợ, chương trình hỗ trợ sản phẩm OCOP trên địa bản và cả nước.